تبلیغات
کلنا عباسك یا زینب - پاسخ سوالات پیام های آسمان دوم راهنمایی(پیشنهادی)
کلنا عباسك یا زینب
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی محبی
مطالب اخیر
نویسندگان
درس اوّل خودت را امتحان کن

-١می توانید یکی از دستگاه های بدن را نام ببرید که اگر نباشد هیچ اشکالی درکارهای بدن پیش نیاید؟ از این موضوع چه می فهمیم؟

 خیر خداوند در آفرینش هر دستگاه هدفی داشته است تا ما در آن باندیشیم وراه درست را که رسیدن به بهشت است را یاد بگیریم و از عذاب دوزخ نجات یابیم 

2-با توجه به سخن حضرت علی علیه السلام توضیح دهید که دلیل آفرینش شگفتی های بی پایان در آسمان و زمین چیست؟

تفکر کردن  رسیدن به بهشت و نجات از دوزخ

درس دوم دو سرمایۀ گرانبها


 

فعالیت کلاسی

به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت هایی با یک مسابقهٔ فوتبال دارد؟تفاوت های این دو در چیست؟

1-هردو وقت مشخصی دارند 2- هردو برای خود قانون مخصوص دارند

 

در هر یک از موارد زیر رفتار کسی که فرصت های زندگی خود را از دست

می دهد را با رفتار انسان دوراندیش مقایسه کنید. وقتی

 

فرد دوراندیش:به او کمک میکند

 

برادر کوچکش از او می خواهد سورهٔ کوچکی از قرآن را به او بیاموزد.…

به او کمک نمی کند:   بی توجه: فرد

فرد دوراندیشبه:به معلم گوش میکند

 

معلم در کلاس مشغول توضیح دادندرس است.

بی توجه  فرد

نظم کلاس را بر هم میزند

فرد دوراندیش:به احترام اذان ساکت و به ان گوش و پاسخ میدهد

صدای اذان را می شنود.

به اذان توجهی ندارد    بی توجه  فرد

فرد دوراندیش :برای وقت خود برنامه دارد

 

می داند برنامهٔ مورد علاقه اش چه ساعتی از تلویزیون پخش می شود.

توجه  فرد بی

برنامه برای وقت خود ندارد         

فرد دوراندیش :برای وقت خود برنامه ریزی میکند

 

تا زمان امتحانات، یک ماه بیشتر باقینمانده است.

بی توجه  فرد

بدون برنامه ریزی وقت خود را میگذراند   

1-شروع و پایان بازی مشخص و لی زندگی خیر

به نظر شما علت این همه تأکید و سفارش دین اسلام به فکر کردن چیست؟

چون تفکر تنها راهی است که انسان را به سلامت به مقصد میرساند

آیا انتخاب راهی درست برای زندگی بدون اندیشیدن امکان پذیر است؟خیر

 

خودت را امتحان کن

١ بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟

همچنان  که ابرها گذرا هستند زمان نیز گذراست

٢ آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟توضیح دهید.

خیر .هستند کسانیکه عمر زیاد دارند با این وجود نه در دنیا و نه در اخرت خوشبخت نیستند به دلیل استفاده نکردن از فکر خود و دیگران به عنوان مشورت

٣ خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟

کسانیکه توانایی اندیشیدن دارند ولی نمی اندیشند

درس سوم استعانت از خداوند

چرا فقط از خدا کمک میخواهیم ؟

ناتوانی اجابت در دیگران

فعالیت کلاسی

فکر می کنید بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت؟

خودت را امتحان کن

١ توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟

زیرا معتقد بود که توسل و استعانت فقط از جانب خداست و دیگران در استجابت دعاهای ما عاجزند

2-گاهی انسان ها در دعاهایشان چیزی می خواهند که برایشان زیان آور است. آیا٢خداوند این دعاها را مستجاب می کند؟ گفتار پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله را در این مورد توضیح دهید؟

خیر هیچ مسلمانی خداوند را نمیخواند مگر اینکه دعایش  یا در همین جهان مستجاب میشود یا خداوند آنرا برای قیامتش ذخیره میکند یا در برابر آن بخشی ازگناهانش را میآمرزد

 ٣ پیام مهم خداوند را که باعث شد مسلمانان نیرویی تازه گرفته و مشرکان رافراری دهند، به صورت خلاصه بیان کنید.

صبر و تقوا باعث شد که خداوند آن  فرشتگان را با علامتهای خاص به کمک مسلمانان بفرستد 

٤ توضیح دهید روزه گرفتن چگونه باعث بهره مندی بیش تر ما از یاری خداوند می شود؟

زیرا انسان با گرسنگی و تشنگی خود سازی را در خود تمرین میکند و خداوند به چنین افرادی یاری بیشتر میدهد

پیشنهاد

سورهٔ فیل را بخوانید و ببینید معنای این سوره چه شباهت هایی با ماجرای طبسدارد؟ این شباهت ها را یادداشت کنید و دربارهٔ آنها با هم کلاسی هایتان گفت وگو کنید. به نظر شما این شباهت ها و تکرار این گونه اتفاق ها در زمان های مختلف نشانه چیست؟

 

درس چهارمدین؛ گنج بی پایان

فعالیت کلاسی

به نظر شما چه شباهت هایی بین رفتار مردم در این دو زمان وجود دارد؟فکر می کنید علت این شباهت ها چیست؟

عدم وجود علم و دین

با توجه به اهمیت و تأثیر بی نظیر دین در خوشبختی انسان، وظیفهٔ ما نسبت به دین چیست؟

دین داری

خودت را امتحان کن

١ آیا انسان می تواند بدون استفاده از دستورات خداوند همه نیازها و خطرهای راه سعادت را پیش بینی کند؟ توضیح دهید.

خیر تنها خداست که با فرستادن دستورات خود مردم را راهنمایی و با فرستادن پیامبران و نجات دادن انان از روش های بد زندگی به سعادت میرساند

٢ توضیح دهید که راهنمایی های پیامبران چگونه باعث خوشبختی انسان دردنیا و آخرت می شود؟

راهنمایی پیامبران است که بدون هیچ اضطرابی به حرکت خود به سوی هدف پیش میرود و با عمل به دستورات انان ضامن سلامتی و خوشبختی خودش میشود

٣ به نظر شما اگر مسلمانان نسبت به راهنمایی های دین خود بی توجه باشند، چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟ آیا وضعیت آنها با مردم کشورهای بی دین تفاوتی خواهد داشت؟

مسلمانان با راهنمایی های دینی میتوانند سعادت وبهترین شیوه زندگی خود ودوری کردن از خوردنی های الوده نزدیک شدن به یکدیگر سرنوشت موفقی را برای خود به رقم بزنند

درس پنجم نردبان آسمان

فعالیت کلاسی

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید که چه فرقی بین آداب نماز

و احکام واجب نماز وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش می توانید از دبیر محترمتان

کمک بگیرید

 

 

 

 

 

با توجه به آنچه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و

کدام یک باطل است؟

 

باطل

 

صحیح

حکم نماز کسی که این گونه نماز می خواند

O

 

١ با لباس خیس روی فرش نجس نماز می خواند.

 

 


٢ بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همین طور می خواند.

 

 

 

O

٣ با جوراب نجس و خشک نماز می خواند.

 

O

 

٤ پاهایش خیس است و در همین حال جوراب نجسی به پا می کند.

 

O

 

٥  بعد از ادرار کردن فراموش کرده که محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد.

 

 

O

٦  کمربندش از چرم گاو است.

 

 

O

٧ پس از تماس با گربه، مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.

 

 

 

٨  با پولی که رشوه گرفته است، لباسی خریده و با آن نماز می خواند.

 

 

خودت را امتحان کن

١ اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.

خیر ٢ کسی که کف پاهایش خیس است، آیا می تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟

٣ استفاده از گردنبند و انگشتر طلا:

نماز مردان و زنان را باطل می کند.             فقط نماز زنان را باطل می کند.

فقط نماز مردان را باطل می کند                  . برای مردان حرام است ولی

ربطی به نماز ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

درس ششم یک فرصت طلایی

فعالیت کلاسی

پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله در این سخنان، به اعمالی اشاره فرموده اند که

می تواند نقش مهمی در زندگی ما درجهان آخرت داشته باشند.

سه مورد از این اعمال را بیان کنید و دربارهٔ تأثیر آنها در زندگی پس از مرگ، با

دوستانتان صحبت کنید.

اما مهم ترین تفاوت ماه رمضان با ماه های دیگر چیست؟

پاداش اعمال چند برابر   مهمانی خدا     تقویت صبر

روزه گرفتن چه سودی برای مردم دارد که خداوند آن را بر همه واجب دانسته است؟

١ تقویت صبر و اراده٢ توجه به محرومان٣ حفظ سلامتی

فعالیت کلاسی

پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله در این سخنان، به اعمالی اشاره فرموده اند که

می تواند نقش مهمی در زندگی ما درجهان آخرت داشته باشند.

سه مورد از این اعمال را بیان کنید و دربارهٔ تأثیر آنها در زندگی پس از مرگ، با

دوستانتان صحبت کنید.

چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضیح دهید.

آیهٔ زیر را با دقت بخوانید:

یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتبَ عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقونَ

ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر کسانی که

قبل از شما بودند نیز واجب شده بود؛ باشد که پرهیزگار شوید.١

پرهیز کاری با توجه به این آیه، مهم ترین فایدهٔ روزه چیست؟

٢ این آیه به کدام یک از فایده های روزه که در این درس خواندیم ارتباط

دارد؟

تقویت صبر و اراده٢ توجه به محرومان

مبطلات روزه عبارت اند از:

و ٢ خوردن و آشامیدن٣ فروبردن سر به زیر آب٤ فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق استفراغ کردن٦  دروغ بستن به خدا، پیامبران و یا امامان

خودت را امتحان کن

١ توضیح دهید چگونه روزه گرفتن باعث رسیدگی بیشتر مردم به فقرا ومستمندان می شود؟

۲ چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید

و ٢ خوردن و آشامیدن٣ فروبردن سر به زیر آب٤ فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق استفراغ کردن٦  دروغ بستن به خدا، پیامبران و یا امامان

۳ اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد، روزه اش چه حکمی دارد؟

فراموشی روزه را باطل نمی کند ولی به شرط اینکه به محرمات کبیره نزدیک نشود

خیر ۴ آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید.

 

درس هفتم تلخ یا شیرین

فعالیت کلاسی

الف: به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یکساله، خوشگذرانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد، داستان ما چگونه به پایان می رسید؟

به خاطر نبود امکانات در جزیره به مشقت می افتاد و نمی توانست در جزیره یک روز دوام بیاورد  وزیرک نیز پس از یکسال زندگی با اسایش در جزیره مثل بقیه به ذلت و خواری کشیده میشد

ب: اگر کمی فکر کنیم درمی یابیم که داستان زیرک شباهت های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد. این شباهت ها را پیدا کنید و مانند نمونه، جاهای خالی زیر را پرکنید:

١ زیرک که اولین بار به آن شهر آمده بود، به راهنمایی نیاز داشت.

ما نیز که تنها یک بار به این دنیا می آییم، برای خوشبختی نیازمند راهنمایی پیامبران هستیم.

٢ او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد.

ما نیز ممکن است تمام وقت خود را به خوشگذرانی صرف کنیم

٣ زمان پادشاهی اش خیلی زود سپری شد.

عمر دنیا کوتاه است عمر ما زود میگذرد

٤ اصلاً گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به سراغش بیایند.

مرگ ناگهان سراغ ما میآید

٥  نگهبانان هنگام رفتن به او اجازهٔ هیچ کاری را ندادند.

ادم محتضر مجال هیچ چیز را ندارد

6-او در آن جزیرهٔ زیبا در جایی زندگی می کرد که خودش ساخته بود.

آخرت را نیز ما با اعمالی که میفرستیم میسازیم

٧ اگر مسافِر داستان ما وارد این شهر نمی شد، هرگز نمی توانست روزی پادشاه جزیرهٔ زیبا و ساکنان آن شود.

ما اگر در این دنیا وارد نشویم نمی توانیم آخرت را بسازیم

ج: به نظر شما چه شباهت های دیگری بین داستان زیرک و زندگی ما در این دنیاوجود دارد؟

سوالات

١ چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟

چون عاقلانه عمل کرده بود و برای خود توشه فرستاده بود

٢ مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟

برای کسی که  توشه نفرستاده باشد  و مرگ برای انها پایان خوشی هاست

٣ حالت مؤمنان و کافران را در هنگام مرگ توضیح دهید.

مومنان هنگام مرگ خوشحال و کافران پریشان

 

 

 

رفتار اشخاص بداخلاق و خوش اخلاق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه

کنید

خوش اخلاق کمک میکند :

 

فقیری از او کمک می خواهد

بد اخلاق منت میگذارد :

 

خوش اخلاق کمک میکند:

 

 

مادرش از او می خواهد در انجام کاری

کمکش کند

بد اخلاق بهانه میاورد :

 

خوش اخلاق عذر او را می پذیرد :

 

کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او

عذرخواهی می کند

بد اخلاق  عذر او را نمی پذیرد و او را مجازات میکند :

 

خوش اخلاق با لبخند از اشتباه او میگذرد :

 

 

در یکی از مسابقات کسی او راهُل

می دهد

بد اخلاق  با او تندی و جنگ و دعوا میکند :

 

خوش اخلاقئ  به دوستش کمک میکند :

 

دوستی از او می خواهد بخشی از درس

را برایش توضیح دهد

بد اخلاق به دوستش کمک نمیکند:

 

خوش اخلاق   با نرمی از او دلجویی میکند :

 

وقتی عصبانی می شود.

 

بد اخلاق    باتندی با او برخورد میکند

:

 

درس هشتم راه سعادت مندی

فعالیت

١ ما چگونه می توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم؟

با نیکی کردن و انجام کار های خیر

٢ چه کارهایی باعث رنجش و ناراحتی آنها از ما می شود؟

بی مهری نسبت به انها عمل نکردن به دستورات خدا و انان

سوالات

١ علت آزار و فشار قبر سعد بن مَعاذ چه بود؟

بی مهری به خانواده

٢ با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام نیکی به پدر و مادر چه تأثیری برزندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟

 در دنیا فقیر نمیشود و هیچ وقت فقیر نمیشود

٣ توضیح دهید که اقامه به موقع نماز، چگونه انسان را به بهشت می رساند؟

 انسان را از گناهان دور میکند و به بهشت نزدیکتر میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس نهم زیارت اولیای خدا

فعالیت

به نظر شما اکنون که پیامبران و امامان در بین ما نیستند و از دنیا رفته اند، ماچگونه می توانیم با آنان مهربان باشیم؟

عمل به دستورات و گفته هایشان

به نظر شما امام رضا علیه السلام از دیدن کدام یک از کارهای زائران خود بیشتر

خشنود می شوند؟ به چند نمونه از این کارها اشاره کنید.

سوالات

١ مهم ترین فایدهٔ زیارت چیست؟ توضیح دهید.

ایجاد انس و محبت بین ما و خدا با ابروی اولیای خدا

٢ به چه کارهایی آداب زیارت گفته می شود؟ به سه مورد از این آداب اشاره کنید.

٣ شیوهٔ صحیح غسل کردن را توضیح دهید.

تسنن : نیت مزمزه استنشاق  شستن تمام بدن

تشیع نیت  شستن سر و گردن  طرف راست  طرف چپ

 

 

 

 

 

 

 

درس دهم آفتاب پنهان

فغالیت

در حدیث امام رضا علیه السلام به برخی از ویژگی های منتظران واقعی امام

زمان علیه السلام اشاره شد. شما نیز ویژگی های دیگری را بگویید و دربارهٔ آنها در

کلاس گفت وگو کنید.

سوالات

١ در چند جملهٔ کوتاه، ویژگی های زمان ظهور امام زمان عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف را توصیف کنید.

برقراری عدالت نبودن ظلم نبود دادگاه و زندان و فقر

٢ به نظر شما ما باید چه کنیم تا از منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف باشیم؟.

ترویج کارهای خوب و شایسته همسایه داری گشاده رویی با مومنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس یازدهم شاخه ای از درخت بهشتی

فعالیت

صدقه دادن، یکی از ساده ترین نمونه های سخاوت است. به نظر شما این کار چه سودی برای شخص صدقه دهنده دارد؟برای جامعه چطور؟

موجب خوشرو بودن صدقه دهنده و خوشنود کننده صدقه گیرنده

الف: شما در زندگی خود چه نمونه های دیگری برای بخل و سخاوت می شناسید؟

ب: پرسش های زیر را با دقت بخوانید. پاسخ هر پرسش در یکی از آیات بعدی بیان شده است. عدد هر آیه را کنار پرسش مربوط به آن بنویسید.

چه کارهایی بخشش ما را باطل می کند؟

٢ ای کسانی که ایمان آوردید، صدقه های خود را با منت گذاشتن و اذیت کردن فقیران باطل نکنید.

چه چیزهایی را نباید به دیگران ببخشیم؟

٤ چیزهای بدی را که خودتان حاضر نیستید از کسی بگیرید، برای بخشیدن به دیگران انتخاب نکنید.

چگونه به مقام نیکوکاران می رسیم؟

به مقام نیکوکاران نخواهید رسید مگر اینکه از چیزهایی که دوست دارید به دیگران ببخشید

سوالات

١ با توجه به حدیث رسول اکرم صلی اللّٰه علیه و آله چه چیزی باعث نزدیک شدن انسان به خداوند و بهشت می شود؟ نتیجهٔ بخل ورزیدن چیست؟

سخاوت    دوری از بهشت

٢ آیا تنها انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند؟ توضیح دهید.

خیر هر کس به اندازه توانش میتواند بخشش کند نه تنها پول جنبه بخشش دارد بلکه خوشخلقی و رفتار خوب

٣ اسراف در سخاوت یعنی چه؟ دو نمونهٔ آن را بیان کنید.

زیاد دادن بذل و بخشش بخشیدن تمام دارایی تاحدی که برایر گذران خود نزد دیگران بروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس دوازدهم عادت ها و آسیب ها

فعالیت

١ به نظر شما عادت های محمد و برادرش هم ارزش هستند؟

خیر چون ارزش خوب و بد داریم

چه چیزی باعث تفاوت عادت های محمد و برادرش شده است؟١

 آیا به نظر شما تماشای تلویزیون کار بدی است؟

اسراف در هر کاری بد است تماشاکردن تلویزیون تا جاییکه به زندگی ما ضرر نرساند

٢ اشتباه امیر در این یک سال چه بوده است؟

 

شما اگر می خواستید امیر را راهنمایی کنید به او چه می گفتید؟

رفتار انسان های صبور و افراد کم طاقت را در هریک از موارد زیر با هم مقایسه

کنید

 

صبور  برعصبانیت خود ایستادگی نمیکند و انرا فرو میخورد :

 

هنگامی که عصبانی می شود.

کم طاقت عجول است و سریع تصمیم گیری میکند :

 

صبور انجام میدهد :

 

وقتی مادر در هنگام خانه تکانی، پاک کردن

همهٔ شیشه ها را به عهدهٔ او می گذارد

کم طاقت  یک کارا انجام میدهد سپس بهانه می اورد و کار را رها میکند :

 

صبور دوباره با صبر اورا اموزش میدهد تا یاد بگیرد

 

یک ساعت وقت صرف آموزش سورهٔ حمد

به برادر کوچکش کرده، اما برادرش هنوز هم

نمی تواند سوره را بدون غلط بخواند

کم طاقت  ناراحت میشود و دست از اموزش میکشد :

 

سوالات

١ چه چیزی باعث می شود یک کار برای انسان به صورت عادت درآید؟

شرایط محیط دوستان  رسانه

٢ با ذکر چند مثال نقش صبر و استقامت را در رسیدن به بهشت توضیحدهید.

خداوند انسانها را با بلا های مختلف ازمایش میکند انسان صبور سعی میکند تا ان گرفتاری را تحمل کند و راه بهشت  را برای خود هموار میکند

٣ با توجه به آنچه در این درس خواندیم:

الف: توضیح دهید سرگرمی ها چند دسته اند؟

مناسب و نامناسب

ب: زیاده روی در کدام گروه از این سرگرمی ها ناپسند است؟

زیادروی در هرکاری خوب نیست مخصوصا نامناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سیزدهم ارزش کار

فعالیت

به نظر شما بی کاری باعث چه مشکلات دیگری در جامعه می شود؟

زیاد شدن  دزدی  قتل ناهنجاری های اجتماعی از جمله طلاق خودکشی اعتیاد

١ امام رضا علیه السلام می فرماید: مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت. ٢

: پیام نان حلال باریک میشود ولی نمیبرد

٢ امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام می فرماید: کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد. ٣

پیام باد اورده را باد میبرد :

سوالات

١ به نظر شما کار کردن چه فوایدی برای ما و جامعه ما دارد؟ به سه مورد اشاره کنید

1-توانایی بر انفاق سخاوتمندی  مشارکت در کار های خیر  خودکفا بودن

٢ به چند نمونه از کارهایی که انجام آنها و استفاده از درآمد آنها برای یک انسان مسلمان حرام است، اشاره کنید

.کم فروشی کردن  کارمند از سر کار در رفتن

٣ سه شغل حرام را نام ببرید و توضیح دهید که چگونه ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام باشد

.شراب فروشی  فروش مواد مخدر فروش الات لهو

٤ کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی افراد دارد؟

مستجاب نشدن دعا  دوری از بهشت  دچار شدن به مشکلات زیاد

 

درس چهاردهم حق الناس

فعالیت

١ به نمونه ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر کامل کنید.

 

١ کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد.

 

بی توجهی به حقّ اللّٰه

 

 کسی که بدون دلیل نماز نمیخواند ٢

 

 کسی که بدون دلیل امر به معروف نمیکند ٣

 

١ کسی که به دیگران تهمت می زند.

 

بی توجهی به حقّ الناس

 

 در صف نان حق دیگران را رعایت نمیکند٢

 

 کسی که همسایه ها را آزار میدهد ٣

١ کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می کند.

 

بی توجهی به حقّ النفس

 

 کسی که جهتد شکوفا شدن استعداد درس نمیخواند ٢

 

ذ کسی که میخواهد به سلامتی خود ضرر برساند ٣

 

 

٢ به نظر شما اجرای کدام یک از این سه نوع وظیفه، اهمیت بیشتری دارد؟

هرسه مورد

١ اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه مردم را ازبین ببرد، چگونه می تواند

این حقّ بزرگ را جبران کند؟

با کاشتن یک در خت دیگر

٢ برای بی توجهی به حقوق عمومی چند مثال بزنید.

 زور گویی بی نوبتی در نانوایی یا مطب دکتر  پارتی بازی در بعضی امور  دادن رشوه جهت راه افتادن کارها

 سوالات

١ کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟

هر سه مورد

٢ اگر همهٔ مردم نسبت به حقوق یک دیگر بی توجهی کنند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟

از بین رفتن نظم حقوق افراد پایمال میشود

٣ سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی ها بر شما دارند، بیان کنید.

سلام کردن  کمک در درس مهربانی نسبت به یکدیگر

٤ سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و …) بر شما دارند، بیان کنید

 گوش به حرف انان احترام در صورتی که از شما کوچکتر باشند(برادر و خواهر ) کمک و ترحم و شفقت

 

 

 

 

 

 

 

 

درس پانزدهم جهاد

فعالیت

معین کنید که هریک از نمونه های زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط اند؟

دفاعی  جهاد مردم مظلوم عراق با نظامیان متجاوز آمریکایی

دفاعی  جهاد مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست

داخلی جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح

داخلی  مبارزهٔ مأموران نیروی انتظامی با منافقین تروریست در کشور

دفاعی  دفاع مقدس هشت سالهٔ ایران در برابر ارتش صدام

با دوستانتان در کلاس گفت و گو و بررسی کنید که ما برای بالا بردن توان دفاعی

خود در دنیای امروز، باید چه آموزش هایی را فرا بگیریم؟

با توجه به مطالب گفته شده جدول زیر را کامل کنید.

 

 

ترک امر به معروف و نهی

از منکر

انجام امر به معروف و نهی

از منکر

 

رویداد

اموال مدرسه سالم نمیماند

اموال مدرسه سالم میماند

دانش آموزی اموال عمومی

مدرسه را خراب می کند

حجاب رعایت نمیشود

حجاب رعایت میشود

حجاب رعایت میشود

ترویج غیبت

حفظ ابرو می شود

فردی دربارهٔ دیگران بدگویی و

غیبت می کند

حواس دیگران پرت میشود

مانع  حواس پرتی کلاس میشود

در کلاس یک نفر حواس دیگران

را پرت می کند

گرانفروشی رواج می یابد

گرانفروشی تعطیل می شود

مغازه داری گران فروشی می کند.

 

 فرد به کار خود ادامه میدهد

فرد از عمل خویش پشیمان میشود

فردی نمازگزاران را مسخره

می کند

 

سوالات

١

اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند، از کشور خوددفاع نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟

تحت سلطه کشور های بیگانه قرار میگیرند

٢ جهاد دفاعی در چه زمان و بر چه کسانی واجب است؟

بر هر فرد زن و مرد مسلمان واجب است بدون اذن امام

٣ اگر در جامعهٔ اسلامی، عده ای به مبارزه با نظام اسلامی بپردازند و امنیت مردم را به خطر بیندازند، مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟

به فرمان امام با انها جهاد داخلی کنند

٤ در جهاد با دشمنان اسلام، آیا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند؟ توضیح دهید

 خیر برای کسانیکه اذوقه و اسلحه به جبهه میرسانند و پشتیبانی میکنند

.

 

 

درس شانزدهم مسئولیت همگانی

فعالیت

آیا به نظر شما با این شیوه ها همواره می توان از انجام گناهان جلوگیری کرد؟ مثلاً

آیا می توانیم با صحبت کردن با کسی که به خرید و فروش مواد مخدر می پردازد، او را

از تکرار این گناه بزرگ بازداریم؟ خیر

پس در چنین زمان هایی وظیفهٔ ما چیست؟

رابطه خود را با او کم یا قطع کنیم  یا  به نیروهای نظامی خبر دهیم

سوالات

١ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟

امر کردن به کار خوب و باز داشتن از کار بد

٢ از میان روش های نهی از منکر به سه شیوه اشاره کنید.

زبان قلب و نشان دادن رفتار  زور

٣ مؤثرترین شیوهٔ امر به معروف کدام شیوه است؟ مثالی بزنید.

قلب با نشان دادن رفتار

منبع: وبلاگ :صدیقین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 29 اسفند 1390
یکشنبه 2 تیر 1398 01:48 ب.ظ

Amazing stuff. With thanks.
generic cialis cialis online nederland cialis pills cialis generico lilly american pharmacy cialis cialis prezzo di mercato cialis rezeptfrei cialis australia org does cialis cause gout cialis official site
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:49 ق.ظ

Thank you, Numerous stuff!

we choice cialis uk viagra cialis levitra cialis prezzo al pubblico cialis pills in singapore best generic drugs cialis recommended site cialis kanada discount cialis cuanto cuesta cialis yaho tesco price cialis the best choice cialis woman
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:27 ب.ظ

Amazing plenty of good advice!
price cialis best achat cialis en itali cialis soft tabs for sale prix cialis once a da purchasing cialis on the internet purchase once a day cialis cialis name brand cheap cialis for bph no prescription cialis cheap we use it cialis online store
شنبه 25 خرداد 1398 12:00 ب.ظ

Wow all kinds of helpful material!
comprar cialis 10 espa241a cialis online deutschland acheter du cialis a geneve i recommend cialis generico we choice free trial of cialis cialis herbs cialis qualitat cialis tadalafil online we recommend cheapest cialis cialis uk next day
جمعه 24 خرداد 1398 07:40 ق.ظ

You suggested it terrifically!
cialis prices cialis dosage amounts 5 mg cialis coupon printable no prescription cialis cheap cialis for sale south africa cialis 5 mg schweiz cialis dosage amounts buy brand cialis cheap canada discount drugs cialis tadalafil 20mg
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:30 ق.ظ

Kudos! Lots of postings.

only best offers 100mg cialis cialis alternative cialis great britain cialis mit grapefruitsaft only best offers cialis use tadalafil 5mg prescription doctor cialis can i take cialis and ecstasy order generic cialis online cialis generic tadalafil buy
شنبه 18 خرداد 1398 07:02 ق.ظ

Remarkable! Its really amazing post, I have got much clear idea concerning from this post.
جمعه 17 خرداد 1398 05:39 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis great britain cialis official site no prescription cialis cheap acquistare cialis internet cialis prezzo in linea basso venta de cialis canada click now cialis from canada sublingual cialis online discount cialis overnight cialis tadalafil
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:29 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of stuff!

northwest pharmacies online canadian pharcharmy online24 no 1 canadian pharcharmy online canada rx canadian pharmacy buy viagrow pro canadian pharmacy viagra drugstore online india canada medication list cialis canadian pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:49 ب.ظ

Terrific write ups. Regards.
enter site natural cialis cialis pills cialis price in bangalore tadalafil 10 mg cialis dosage prix cialis once a da enter site 20 mg cialis cost cialis baratos compran uk cialis 20mg cialis cost
سه شنبه 13 آذر 1397 11:19 ب.ظ

Incredible loads of valuable info.
wow look it cialis mexico cialis pills cialis manufacturer coupon we choice free trial of cialis bulk cialis cialis generique cialis mit grapefruitsaft chinese cialis 50 mg cialis 20 mg best price precios cialis peru
سه شنبه 13 آذر 1397 12:21 ب.ظ

Many thanks. A lot of facts.

cialis for sale cialis patentablauf in deutschland cialis side effects dangers cialis daily dose generic enter site 20 mg cialis cost cialis for bph cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg schweiz prescription doctor cialis tadalafil 5mg
دوشنبه 12 آذر 1397 12:27 ق.ظ

Amazing quite a lot of terrific information.
tadalafil we choice cialis uk achat cialis en europe cialis australian price cialis ahumada cialis para que sirve cialis arginine interactio deutschland cialis online we recommend cialis best buy look here cialis order on line
جمعه 9 آذر 1397 11:54 ب.ظ

Wow tons of superb material!
buy cialis online we like it cialis price usa cialis online where do you buy cialis we use it 50 mg cialis dose rezeptfrei cialis apotheke cialis e hiv cost of cialis cvs cialis generique cialis soft tabs for sale
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Awesome facts. Kudos!
prices on cialis 10 mg rx cialis para comprar venta de cialis canada only best offers cialis use cialis prezzo in linea basso no prescription cialis cheap cialis authentique suisse cialis rezeptfrei sterreich ou trouver cialis sur le net cialis kaufen
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:06 ق.ظ

Regards, Awesome stuff.
cialis online napol safe dosage for cialis cialis online napol cialis manufacturer coupon preis cialis 20mg schweiz are there generic cialis trusted tabled cialis softabs we like it cialis soft gel ou acheter du cialis pas cher prix de cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:44 ب.ظ

Cheers. I value it.
cialis generique buy cialis online trusted tabled cialis softabs we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis how to buy cialis online usa we use it cialis online store acheter cialis kamagra click here take cialis price cialis per pill
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis 30 day trial coupon look here cialis cheap canada cialis efficacit buying cialis in colombia generic cialis acheter du cialis a geneve cialis para que sirve cialis 05 trusted tabled cialis softabs recommended site cialis kanada
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:22 ق.ظ

Many thanks. I appreciate it!
levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg buy levitra 10mg levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription levitra 20mg buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 01:14 ق.ظ

Incredible tons of awesome data!
precios de cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis cost generic cialis in vietnam enter site 20 mg cialis cost brand cialis generic cialis billig the best site cialis tablets cialis dosage recommendations compare prices cialis uk
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:24 ب.ظ

Incredible plenty of superb data.
sublingual cialis online wow look it cialis mexico cialis 20mg preis cf cialis super acti cialis generico en mexico cialis ahumada cialis generika price cialis best cialis baratos compran uk order cialis from india
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:18 ب.ظ

Truly a good deal of terrific facts.
canadian medications by mail canadian pharmacys canadian pharmacy king canadian pharmaceuticals companies canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies online prescriptions pharmacy canada reviews canada online pharmacies legitimate canada pharmacies trust pharmacy of canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:35 ق.ظ

Many thanks! A good amount of information!

order viagra online usa buy viagra onlines buy viagra without viagra online prices uk buy viagra cheap online pharmacy no prescription where to buy viagra online without prescription how do i order viagra how do you buy viagra buy generic viagra online uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:03 ب.ظ

Fantastic postings, Regards!
precios cialis peru generic cialis with dapoxetine when can i take another cialis cialis price thailand cialis usa cost cialis y deporte buying cialis in colombia where do you buy cialis cialis generique 5 mg click now cialis from canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:31 ق.ظ

You said that well.
cialis dosage cialis baratos compran uk buy cialis uk no prescription where do you buy cialis cialis 5mg billiger estudios de cialis genricos 5 mg cialis coupon printable generic cialis in vietnam buy original cialis where cheapest cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:44 ق.ظ

Thank you, Excellent stuff.
calis click here cialis daily uk compare prices cialis uk cialis vs viagra we choice free trial of cialis venta de cialis canada cialis savings card buy cialis online nz cialis 100mg suppliers cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:47 ب.ظ

With thanks. I value this!
deutschland cialis online generic low dose cialis how does cialis work buy original cialis where to buy cialis in ontario cialis canada on line safe site to buy cialis online cialis 5 mg scheda tecnica buy original cialis cialis rckenschmerzen
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:45 ق.ظ

Amazing a lot of awesome knowledge!
best generic drugs cialis generic cialis 20mg tablets price cialis best online cialis generic cialis levitra cialis generika cialis manufacturer coupon cialis generique acquisto online cialis prezzo di cialis in bulgaria
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:56 ق.ظ

Regards. Useful stuff!
cialis coupons printable click here to buy cialis trusted tabled cialis softabs precios de cialis generico prezzo cialis a buon mercato cialis tablets for sale tadalafil tablets prices on cialis 10 mg cialis taglich buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:19 ب.ظ

You made your point very well!.
cialis 5 mg effetti collateral cialis professional yohimbe cialis super kamagra cialis 20mg prix en pharmacie cialis for sale in europa order generic cialis online wow look it cialis mexico buy cialis sample pack generic cialis with dapoxetine cialis pills price each
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی